Izobraževanja 2018/2019

Podatkovne zbirke za študente managementa in podjetništva

Podatkovne zbirke za študente managementa in podjetništva

Vabimo študente študijskih smeri Poslovna ekonomija, Management in Podjetništvo, da se nam pridružijo pri uporabi podatkovnih zbirk, ki pokrivajo management, poslovodenje in podjetništvo. Pokazali vam bomo, katere podatkovne zbirke pokrivajo ta področja in si ogledali primere iskanja in vrednotenje literature s teh področij.

Podatkovne zbirke EBSCOhost, Emerald, Science Direct, Sage, Springer Link, Wiley, Gvin.com, JSTOR, bizi.si…

Tečaj bo trajal 45 minut.

 

Povezava na vodič:/Related LibGuide: Oddaljeni dostop do e–virov by Lidija Mancini Bolka

Datum:/Date:
07/11/2018
Ura:/Time:
13:00 - 13:45
Lokacija:/Location:
Knjižnica
Namenjeno za:/Audience:
Dodiplomski študenti/Undergraduate Students Podiplomski študenti/Postgraduate Students
Kategorija:/Categories:
CEK Predstavitev/CEL Presentation
Prijava je končana./Registration is complete.