Izobraževanja 2019/2020

Fitch Connect

Fitch Connect

Vabimo vas na predstavitev zbirke Fitch Connect - inovativne in robustne platforme z obširnimi kreditnimi in makroekonomskimi analizami ter podatki.

Zbirka vsebuje finančne podatke za več kot 33.000 svetovnih bank in okrog 11.500 zavarovalnic iz več kot 120 držav, zgodovina podatkov pa sega do 30 let.

Na predstaviti bomo spoznali nabor podatkov - Fitch Data Sets in platformo Credit Analytics and Macro Intelligence ter funkcionalnosti vmesnikov Web in Excel add-in.

 

Web: Zmogljiv in intuitiven vmesnik. Vse vsebine Fitch-a prinaša z naprednimi zmogljivostmi iskanja, analitičnimi orodji in funkcionalnostjo.

 • Funkcija iskanja - struktura spremenljivk subjekta
 • Ustvarjanje portfeljev in pogledov po meri
 • Ustvarjanje opozoril
 • Raziskovalna funkcionalnost

 

Excel add-in: Ocene, finančne podatke in analize sestavite hitreje in bolj učinkovito v predhodno narejenih in prilagodljivih Microsoft Excelovih predlogah.

 • Prikaz funkcij programa Excel Addin - podatkovni slovar, knjižnica predlog, iskanje po subjektih
 • Prikaz priprave predloge 
 • Izdelava prilagojene priloge

Predstavitev bo v angleškem jeziku v R-214. Izvajalec: Alina Vasiuk

POMEMBNO: Za dostop do platforme si morate ustvariti uporabniški račun, zato vas prosimo, da na elektronski naslov martina.petan@ef.uni-lj.si sporočite, če želite uporabljati zbirko. Študenti sporočite svoj elektronski naslov UL (več informacij o aktiviranju UL e-naslova) ter posredujete podpisano dovolilnico mentorja za uporabo zbirke.

 

Rezultat iskanja slik za Fitch Connect

 

 

Fitch Connect Brochure

Video: Fitch Connect Walk True Tour

 

 

 

 

 

We invite you to Fitch Connect collection presentation. Fitch Connect is an innovative, robust and comprehensive credit analytics platform designed to service the individual data consumption models of credit risk professionals.

The collection contains financial data for more than 33,000 global banks and around 11,500 insurers from more than 120 countries and the history of data is up to 30 years.

The lecture will be dedicated to Fitch Data Sets overview and Fitch Connect – Credit Analytics and Macro Intelligence platform and we will learn about the functionality of the Web and Excel add-in interfaces.

 

 

Web: A powerful and intuitive front-end interface. Delivers all Fitch content with advanced search capability, analytical tools and functionality.

 • Search functionality – Structure of Entity Page
 • Creation of Portfolios and Custom Views
 • Creation of Alerts
 • Research functionality

 

Excel add-in: Compile ratings, financials, and analytics faster and more efficiently from within pre-built and customizable Microsoft Excel templates.

 • Showing functionalities of the Excel Addin incl. Data Dictionary, Template Library, Entity Search
 • Demo one Template (most likely Banks template)
 • Creation of customized template

The presentation will be in English language in R-214. Presenter: Alina Vasiuk

IMPORTANT: To access the platform, you must create a user account, so please email to martina.petan@ef.uni-lj.si if you wish to use the collection. Students should notify their UL e-mail address (more information about activating the UL e-mail address) and provide the signed tutor's permission to use the collection.

 

Datum:/Date:
03/03/2020
Ura:/Time:
10:00 - 11:00
Lokacija:/Location:
R-214
Namenjeno za:/Audience:
Dodiplomski študenti/Undergraduate Students Doktorski študenti/PhD Students Podiplomski študenti/Postgraduate Students
Kategorija:/Categories:
Predstavitev/Presentation
Prijava je končana.