Alternate Page for Screenreader Users
Pojdite v glavne vsebine

RCEK-27 (Bloomberg) Št. oseb: 1

Lokacija

Rezervacijski sistem je namenjen študentom Ekonomske fakultete UL za rezervacijo terminov uporabe specializiranih podatkovnih zbirk. Za uporabo potrebujete dovolilnico mentorja in UL e-naslov. Vaša rezervacija bo veljavna šele po potrditvi termina s strani knjižnice. RCEK-27: Bloomberg Uporaba: rezervacija računalnika RCEK-27 v Centralni ekonomski knjižnici za uporabo Bloomberg Professional. Časovna omejitev: 2 uri/dan, od ponedeljka do petka od 10h do 16h. SEBLU students use this reservation system for the specialized databases use. You will need special allowance, signed by your mentor, and UL e-mail address. The reservation is valid only after the received Library confirmation. RCEK-27: Bloomberg Use: reservation of the computer RCEK-27 in the Central Economics Library for use of Bloomberg Professional terminal. Reservation limitation: 2 hours per day, Monday-Friday from 10 a.m. till 4 p.m.

   Prosto    Vaša rezervacija    Zasedeno